Ubezpieczenie OCP — o czym mowa w praktyce?

Ubezpieczenie OCP zostało stworzone z myślą o przedsiębiorstwach, które zawodowo zajmują się przewozem towarów. Jego zadaniem jest ochrona ładunku przed uszkodzeniem, pożarem lub kradzieżą. Mimo że jest to dobrowolna polisa, to wielu kontrahentów wymaga jej od swojego przewoźnika. O czym mowa w praktyce? Podpowiadamy. 

Czym jest ubezpieczenie OCP?

OCP przewoźnika to dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przeznaczone dla firm, które zajmują się przewozem towarów. Zawierane jest na 12 miesięcy. Wyróżnia się OCP dla transportu krajowego oraz międzynarodowego, a zakres ochrony poszczególnych produktów w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego może się różnić.

Mimo że zgodnie z przepisami ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, to wielu klientów firm transportowych wymaga od nich posiadania tego rodzaju polisy. Jest to spowodowane faktem, iż nieubezpieczony ładunek w razie uszkodzenia lub kradzieży nie jest chroniony standardową polisą OC. OCP jest więc gwarancją bezpieczeństwa dla klienta korzystającego z usług firmy transportowej, że w razie wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń otrzyma odszkodowanie za swoje zniszczone towary.

Co obejmuje OCP?

Standardowo ubezpieczenie OCP chroni przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą i pożarem ładunku. Ochroną tą objęty jest zarówno przewoźnik jak i jego klient. Z tego powodu w razie wystąpienia szkód firma transportowa, która wykupiła OCP uniknie problemów finansowych, ponieważ za poniesione straty zapłaci towarzystwo ubezpieczeniowe.

Tak jak w przypadku innych polis, OCP również oferuje bardzo szeroki zakres usług, które mogą być dowolnie rozszerzane w zależności od wybranego przez nas towarzystwa ubezpieczeniowego. Dodatkowo może obejmować także awarie agregatu chłodniczego, czy szkody spowodowane przez podwykonawców, a także zniszczenie towaru wskutek załadunku lub rozładunku.

Czy warto kupić ubezpieczenie OCP?

Praca dla kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej, która wykupiła OCP, będzie zdecydowanie mniej stresująca. Warto skorzystać z tego rodzaju polisy zwłaszcza jeżeli przewozimy towary o dużej wartości. Należy jednak pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują wyłączenia z ochrony, które mogą dotyczyć różnego rodzaju zdarzeń. Zalicza się do nich np. brak ochrony w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych, żywych zwierząt, pieniędzy lub dzieł sztuki.

Dodatkowo ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania jeżeli szkoda wynikła wskutek zaniedbań z winy przewoźnika lub zatrudnionego kierowcy, takich jak postój na niestrzeżonym parkingu, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, czy prowadzenie pojazdu przez osobę, która nie posiada wymaganych uprawnień.

Dodaj komentarz