Co powinien zawierać kosztorys naprawy samochodu?

Odpowiednio opracowany raport dotyczący szkód i wymaganych napraw jest niezbędnym elementem w procesie ubiegania się o odszkodowanie z ubezpieczalni. Dlatego warto zadbać o to, żeby kosztorys napraw został sporządzony profesjonalnie. Jakie informacje powinny być tam umieszczone?

Co zawiera kosztorys naprawy samochodu?

Każdy właściciel samochodu, który bierze czynny udział w ruchu drogowym, musi liczyć się z tym, że może być uczestnikiem wypadku drogowego. Tego rodzaju incydenty wiążą się z koniecznością wystąpienia do ubezpieczyciela o odszkodowanie. Aby było to możliwe, musi zostać przeprowadzony cały proces likwidacji szkód. W przypadku, gdy uszkodzenia pojazdu są duże, konieczne jest opracowanie zakresu wymaganych prac.

Kosztorys naprawy samochodu powinien zawierać szczegółowe dane, z których jasno wynikać będzie, ile pieniędzy jest wymaganych na pokrycie kosztów związanych z przywróceniem samochodu do sprawności. Powinien zawierać informacje odnośnie rodzaju uszkodzeń oraz zaleceń producenta do ich likwidacji.

Dodatkowo musi posiadać listę z wyszczególnionymi oryginalnymi częściami zamiennymi oraz ich cenami, jak również częściami alternatywnymi. Ważne jest ujęcie ilości godzin roboczych niezbędnych do naprawy wszelkich usterek oraz podanie aktualnych średnich stawek. Specjalista sporządzający kosztorys powinien również podać przybliżoną wartość samochodu.

Komu zlecić wykonanie kosztorysu napraw?

Wykonanie oceny wartości pojazdu oraz szacunkowej ceny napraw należy zlecić fachowcom. Rzeczoznawca samochodowy w Warszawie dokładnie określi, co zostało uszkodzone i która z części wymaga naprawy lub wymiany. W niektórych przypadkach ocena rzeczoznawcy jest konieczna, szczególnie wtedy, gdy ubezpieczony nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela odnośnie wysokości odszkodowania. Doświadczony rzeczoznawca powinien być osobą bezstronną, która skupi się wyłącznie na ocenie pojazdu i rzetelnie wypunktuje wszystkie nieprawidłowości.

Dodaj komentarz